กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ย. 2560 22:20 อภิชาติ ทิมา แนบ แบบฟอร์ม-AAR.doc กับ เอกสารดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 20:22 อภิชาติ ทิมา แนบ การจัดการความรู้เรื่อง มาตรฐานผลการเรียน.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 20:22 อภิชาติ ทิมา แนบ การจัดการความรู้เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธ.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2560 20:22 อภิชาติ ทิมา แนบ การจัดการความรู้เรื่อง การแต่งตำรา 2559.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2560 20:39 อภิชาติ ทิมา แนบ วจ.02.pdf กับ วจ.01-06
12 พ.ค. 2560 20:32 อภิชาติ ทิมา นำออกไฟล์แนบ วจ.02.pdf จาก วจ.01-06
12 พ.ค. 2560 18:45 อภิชาติ ทิมา แนบ วจ.02.pdf กับ วจ.01-06
12 พ.ค. 2560 18:44 อภิชาติ ทิมา นำออกไฟล์แนบ วจ.02.pdf จาก วจ.01-06
13 ม.ค. 2560 00:28 อภิชาติ ทิมา แก้ไข ทำเนียบผู้อำนวยการ
13 ม.ค. 2560 00:27 อภิชาติ ทิมา แนบ ทำเนียบผู้อำนวยการ.jpg กับ ทำเนียบผู้อำนวยการ
12 ม.ค. 2560 23:54 อภิชาติ ทิมา แก้ไข ทำเนียบผู้อำนวยการ
12 ม.ค. 2560 23:45 อภิชาติ ทิมา แก้ไข ทำเนียบผู้อำนวยการ
12 ม.ค. 2560 20:50 อภิชาติ ทิมา แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2560 20:49 อภิชาติ ทิมา แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2560 20:43 อภิชาติ ทิมา แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2560 20:42 อภิชาติ ทิมา แนบ ประกาศทิศทางและปฏิทินวิจัยปี59.jpg กับ หน้าแรก
12 ม.ค. 2560 20:20 อภิชาติ ทิมา แก้ไข หน้าแรก
12 ม.ค. 2560 20:19 อภิชาติ ทิมา แนบ วจ.01.doc กับ วจ.01-06
12 ม.ค. 2560 20:19 อภิชาติ ทิมา นำออกไฟล์แนบ วจ.01.doc จาก วจ.01-06
12 ม.ค. 2560 20:04 อภิชาติ ทิมา แนบ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2559.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2560 20:04 อภิชาติ ทิมา แนบ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2560 20:03 อภิชาติ ทิมา นำออกไฟล์แนบ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2559.pdf จาก เอกสารดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2560 20:03 อภิชาติ ทิมา นำออกไฟล์แนบ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559.pdf จาก เอกสารดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2560 18:57 อภิชาติ ทิมา แนบ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2560 18:54 อภิชาติ ทิมา แนบ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2559.pdf กับ เอกสารดาวน์โหลด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า